Avocat succesiune in Bucuresti si Ilfov

Programeaza o intalnire

Avocat Ionescu Crina Diana

Ce spun oamenii pe care i-am ajutat!

CAND AVEM NEVOIE DE AVOCAT PENTRU DESCHIDEREA UNEI SUCCESIUNI?

divort custodie partaj

Cand vorbim despre mostenire in urma decesului defunctului, cea mai rapida si cea mai putin costisitoare varianta este cea a deschiderii succesiunii pe cale notariala.

Insa atunci cand nu se cunosc toti mostenitorii, sau nu se cunoaste unde locuieste unul sau mai multi dintre ei, ori cand partile nu se inteleg sau nu vor sa deschida succesiunea, partea interesata se adreseaza instantei de judecata pentru a deschide succesiunea si pentru a partaja masa succesorala.

Fiind o operatiune destul de complexa, este necesar sa fiti asistat de un avocat care intelegand si cunoscand situatia cauzei dumneavoastra va sti cum sa abordeze problema astfel incat sa fie solutionata in cel mai scurt timp posibil si cu cel mai mic cost posibil.

DESCHIDEREA SUCCESIUNII

Mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia.

Mostenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, dupa caz, cu hotararea judecatorească declarativa de moarte, rămasă definitivă.

Dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se afla pe teritoriul României, mostenirea se deschide la locul din tara aflat in circumscripţia notarului public cel dintai sesizat, cu conditia ca in aceasta circumscriptie sa existe cel puţin un bun imobil al celui care lasă mostenirea.

Prevederi din Art. 92 din capitolul VI, secțiunea 1 (Legea 71/2011) la data 01-oct-2011 pentru Art. 954, alin. (3) din cartea IV, titlul I din NOUL CODUL CIVIL.

Dispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator atunci cand primul organ sesizat in vederea desfasurarii procedurii succesorale este instanta judecatoreasca.

drept penal
avocat piata universitatii

FELURILE MOSTENIRII

Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legala, in masura in care cel care lasa mostenirea nu a dispus altfel prin testament.

O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin mostenire testamentara, iar cealalta parte prin mostenire legala.

Dacă prin lege nu se prevede altfel, sunt lovite de nulitate absoluta actele juridice avand ca obiect drepturi eventuale asupra unei mosteniri nedeschise inca, precum actele prin care se acceptă mostenirea sau se renunta la aceasta, inainte de deschiderea ei, ori actele prin care se instraineaza sau se promite instrainarea unor drepturi care s-ar putea dobandi la deschiderea mostenirii.

DESPRE SUCCESIUNE

Mostenitor este sotul supravietuitor care vine la succesiune singur sau celelalte clase de mostenitori, avocatul pe care il alegeti va sti cum sa va indrume spre a intelelege care este cota dumneavoastra de proprietate si care este cota pe care o mosteniti, poate sa va indrume spre a evalua bunurile astfel incat sa stiti care este valoarea cotei cuvenite celorlati mostenitori si in principiu va sti cum sa rezolve intregul ansamblu de situatii care uneori poate avea particularitati dificil de inteles sau abordat.

Atunci cand defunctul are copii, acestia vin la succesiune indepartand celelalte clase de mostenitori, dar impart masa succesorala cu sotul supravietuitor daca exista.

Legiuitorul a stabilit si o serie de nedemnitati in a mosteni astfel incat, exista si situatii in care pot fi inlaturati de la succesiune o serie de persoane nedemne de a fi mostenitori.

Lista avocati Bucuresti 4
Ordin protectie

(1) Rudele defunctului vin la mostenire in urmatoarea ordine:

  1. a) clasa intai: descendentii;
  2. b) clasa a doua: ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati;
  3. c) clasa a treia: ascendentii ordinari;
  4. d) clasa a patra: colateralii ordinari.

(2) Daca in urma dezmostenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiata nu pot culege intreaga mostenire, atunci partea ramasa se atribuie rudelor din clasa subsecventa care indeplinesc conditiile pentru a mosteni.

(3) Inauntrul fiecarei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul inlatura de la mostenire rudele de grad mai indepartat, cu exceptia cazurilor pentru care legea dispune altfel.

(4) Intre rudele din aceeaşi clasa si de acelasi grad, mostenirea se imparte in mod egal, daca legea nu prevede altfel.

Sunt nenumarate cazurile si situatiile ce se ivesc in cazul mostenirilor, atunci cand partile nu se inteleg sau nu sunteti siguri ca aveti drepturi, care este intinderea dreptului sau in orice alta situatie conflictuala, este recomandat sa cereti ajutorul unui avocat in principal pentru o consultanta iar daca dupa consultanta rezulta ca nu este cale de rezolvare amiabila a situatiei, atunci ne adresam instantei de judecata pentru a deschide succesiunea si a partaja masa succesorala.

Programeaza o intalnire

Avocat Ionescu Crina Diana